Önsegítő lehetőségek

2017. ápr. 06.

Miben segíthetnek a telefonos lelkisegély szolgálatok?

A lelki elsősegély telefonszolgálat elsődleges célja, hogy kritikus élethelyzetek - krízishelyzet, öngyilkosságok, öngyilkossági szándék, veszteségek, lelki traumák - esetén értő, emberi segítséget nyújtson, amely hozzásegíti a segítségkérőt lelki egyensúlya helyreállításához, az adott nehéz élethelyzet érzelmi és racionális megértéséhez, továbbá a lehető leghatékonyabb problémamegoldás megtalálásához. A lelki elsősegély szolgálat név megadása nélkül hívható, ez biztosítja az anonimitást, a telefonszám hívása ingyenes minden hálózatból. Ezek a jellemzők biztosítják, hogy a felmerülő krízishelyzetben azonnal hívható legyen.

2017. ápr. 06.

Mi az asszertív kommunikáció?

Az asszertivitás  szó maga hatékony és méltányos érdekérvényesítést jelent.

Azért is érdemes foglalkoznunk a témával, mert az asszertivitás nem más, mint a hatékony kommunikáció és egyben egymás jobb megértésének egyik alkotóeleme.

Az asszertív kommunikációs technikák elsajátítása nagyon fontos, hogy ezáltal minél könnyebben és minél hatékonyabban tudjuk megfogalmazni érzéseinket, örömeinket, problémáinkat.

2017. ápr. 06.

Közösségi segítők

A közösségi segítő, facilitátor egy olyan személy, aki a közösségért tenni akar és tud, aki valamilyen módon hatással van, lehet a közösség több tagjára. A meghatározásból következik, hogy egyrészt szükséges a lehetőség megléte, másrészt a szükséges motiváció, tenni akarás. A kétféle feltétel gyakran elválik egymástól, nem mindenki, aki a megfelelő szerepben van, akar is tenni a közösségért, de fordítva is előfordul, hogy a megfelelő motiváltságú embereknek gyakran nincs meg a megfelelő lehetőségük, hogy segítsenek.

2017. ápr. 06.

Hogyan járulhat hozzá a fizikai aktivitás a lelki állapotunk egyensúlyához?

Az egészségi állapot életminőséget meghatározó hatása általánosan felismert tény. A rendszeres fizikai aktivitás testi egészségre gyakorolt jótékony hatása ősidők óta mindenki számára magától értetődő. Napjainkban az egészség fogalomkörébe a közvélemény is beleérti a lelki egészség fogalmát is. Az egészség témakörben is a prevencióra, a megelőzésre érdemes helyezni a hangsúlyt: számos vizsgálat igazolja az egészséges életmód szerteágazó előnyeit.

Az egészséges életmód ma már nemcsak a káros szenvedélyektől való távolmaradás, illetve az élvezeti szerek mértékletes használatát értjük, hanem már a rendszeres fizikai aktivitást is magában foglalja.