Adatgyűjtés

A minél átfogóbb és hitelesebb kép érdekében az adatokat egyrészt már meglévő adatbázisokból (Központi Statisztikai Hivatal, Állami Egészségügyi Ellátó Központ stb.), másrészt helyi szakemberekkel készült interjúk elemzéséből merítettük.

1. Szocio-demográfiai mutató

A mentális betegségek szempontjából legjelentősebb háttértényezőnek tekinthető mutatók: családi állapot, iskolai végzettség, munkanélküliség részletes elemzésre kerültek valamennyi járás kapcsán. Az elvált és özvegy családi állapot, a munkahely elvesztése és a tartós munkanélküliség, valamint az alacsony iskolai végzettség rizikótényezői a mentális betegségeknek. Ezzel szemben a házas családi állapot, a vallásosság a támogató munkahelyi környezet és a széleskörű társas támogató rendszer ismert védenek bennünket a lelki betegségekkel szemben.

2. Mentális egészség mutatók

Mivel a projekt kiemelt szakmai területei a demencia, a stressz és a hangulatzavarok (depresszió) voltak, a Problématérkép összeállítása során a demencia, a szorongásos és hangulatzavarok, valamint az alkohol és öngyilkossági kísérlet miatt kórházi kezelésben részesülő betegek számát vizsgáltuk. A mentális betegségekkel összefüggő halálozási mutatóként a túlzott alkoholfogyasztással összefüggő halálozási adatokat és a szándékos önártalom miatti halálozás adatait vizsgáltuk.

Az alábbi táblázat mutatja be a fentiekben felsorolt mentális betegségek miatt hospitalizált betegek számát 100.000 lakosra vetítve az egyes járásokban és országosan, a 2015-ös évből. A táblázat alapján elmondható, hogy a Baktalórántházai és a Csongrádi járásban jóval meghaladja az országos arányt az ilyen jellegű problémák miatt kórházi kezelésben részesülők aránya.

 

Mentális betegség miatt hospitalizált betegek száma

Mentális betegség miatt hospitalizált betegek száma, 100.000 lakosra vetítve

Lakosságszám

Baktalórántházai

333

1 702,45

19 560

Csongrádi

159

701,65

22 661

Edelényi

145

418,99

34 607

Hatvani

180

351,93

51 146

Siófoki

187

353,95

52 833

Szentgotthárdi

52

349,23

14 890

Járások összesen

1 056

539,61

195 697

Országos összes

46 663

473,45

9 856 000

1. táblázat: Az összes mentális betegség miatt hospitalizált betegek száma járásonként, 2015
Forrás: ÁEEK

A túlzott alkoholfogyasztás miatti halálozást járásonként bemutató ábra alapján jól látszik, hogy ugyanebben az évben az alkohollal összefüggő halálozási ráta az Edelényi, a Szentgotthárdi és a Siófoki járásokban emelkedik az országos érték fölé.

alkohol.png

1. ábra: Alkohollal összefüggő halálozási ráta járásonként, 2015.
Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=WNH

A befejezett öngyilkosságokat tekintve az adatok a Csongrádi járásban élők kiemelt veszélyeztetettségére hívják fel a figyelmet.  Az egyes járásokban az alábbi arányok rajzolódtak ki 100.000 főre vetítve

2.ábra.jpg

2. ábra: Befejezett öngyilkossági ráta járásonként, 2015.
Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=WNH

A szakemberekkel készült interjúk eredményei

A Problématérkép során valamennyi járásban problémarangsort készítettünk az ott dolgozó szakemberekkel készült interjúk alapján. Az interjúk során a leggyakrabban megnevezett problémák az alábbiak voltak:

 • Mentális egészségre vonatkozó ismeretek, információk hiánya: Ami azt jelenti, hogy a lakosság nincsen tisztában azzal, hogy milyen tünetek jellemzőek pl: a depresszióra, mikor szükséges orvoshoz fordulni mindenképp, mit nevezünk krónikus stressznek.
 • Alacsony egészségtudatosság: az egészséges életmóddal, a lelki és testi betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek hiánya.
 • A mentális betegséggel járó megbélyegzés, negatív attitűd, tabu: a lelki betegségekkel kapcsolatos távolságtartó, elutasító hozzáállás, mely miatt az érintettek nehezen kérnek segítséget, hiszen (helytelenül) negatív kép él bennük az ilyen kórképekkel kapcsolatban.
 • Munkanélküliség: a jövedelem hiánya, a társadalmi funkció elvesztése negatív hatással van a mentális egészségre.
 • Alkoholizmus, dohányzás, kábítószerhasználat: ezek az önkárosító magatartásformák a stresszel és a konfliktushelyzetekkel való megküzdés problémáira, hiányosságaira hívják fel a figyelmet.
 • Társas kapcsolatok és támogatás hiánya, elmagányosodás: támogató kapcsolatok nélkül megnő az esélye a lelki betegségek kialakulásának.
 • Hiányzó szolgáltatások (szakellátás), szakemberhiány: A segítségre szorulók nem tudnak megfelelő szakmai ellátást elérni, kevés  a lelki egészséggel foglalkozó szakember, és ők is túlterheltek.
 • Hosszú várakozási idő: egy krízishelyzetbe került személy tünetei a hosszú előjegyzés ideje alatt rosszabbodhatnak.
 • Az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos információk hiánya: a járásban élők (sokszor szakemberek is) nincsenek tisztában a segítséget nyújtó ellátó helyekkel. Sokszor helyben nem elérhetők a szolgáltatások és felkeresésük/megközelítésük anyagilag megterhelő és nehézkes.

Járások eredményeinek összefoglalása

 1. Baktalórántházai járás
 2. Csongrádi járás
 3. Edelényi járás
 4. Hatvani járás
 5. Siófoki járás
 6. Szentgotthárdi járás