A hangulatzavarok és szorongásos kórképek, valamint az alkoholdependencia miatt hospitalizált betegek magas száma felhívja a figyelmet a lelki egészéggel kapcsolatos problémákra a járásban. Az országos átlagot jóval meghaladja a befejezett öngyilkosságok száma a járásban és a megyében. Az alkoholfüggőség az országosnál nagyobb arányú probléma.

A vizsgált járás közül itt a legmagasabb a lelki egészséggel foglalkozó össz. óraszám, és az aktív pszichiátriai ágyszámtöbb mint 7,5-szerese az országos értéknek. A pszichiátriai ambuláns és gondozó össz. óraszám is jóval meghaladja a többi járás és az ország átlagát.

A mentális betegségek és különösen a befejezett öngyilkosságok magas arányának hátterében a járásban dolgozó szakemberek elsősorban az elmagányosodást és a társas támogatás hiányát emelik ki. Ez a megfigyelés egybecseng a járásban élő özvegy családi állapotúak magas arányával. Szintén fontos problémának tartják a munkanélküliséget, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos ismeretek, információkhiányát. Az elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban az információ hiánya a legnagyobb nehézség a lakosság körében. Az egészségtudatosság és a mentális betegségekkel kapcsolatosstigmatizáció itt is kiemelkedő rizikótényező.