A vizsgált mentális betegségek miatti aktív kórházi kezelések összesített száma a Hatvani járás lakossága körében az országos értékhez képest is, valamint a többi vizsgált járással összehasonlítva is előnyösebb képet mutat. A szorongásos kórképek és hangulatzavarok száma viszont a vizsgált járások közül a második legmagasabb. Az alkoholaddikció szövődményeként életüket vesztők aránya felhívja a figyelmet az alkoholfüggők egy olyan csoportjára, akik nem kerülnek időben felismerésre. A pszichiátriai járóbeteg-ellátás, össz. óraszáma az országos átlagnak megfelelő, illetve a gondozói órák száma jóval meghaladja az országos átlagot.

A járásban megkérdezett szakemberek a mentális egészéggel kapcsolatos egyik legfőbb problémának a családi problémákat, társas kapcsolatok nem megfelelő működését, illetve azok hiányát találták. Az elmagányosodás mellett a nem megfelelő feszültség- és konfliktuskezelést látják kiemelkedő jelentőségűnek a Hatvani járásban. A mentális betegségek közül az alkoholizmus problémáját hangsúlyozták. Jellemző a mentális betegségekkel kapcsolatos stigmatizáció is a térségben.