Az alkoholaddikció miatt az országosnál kevesebben kerülnek hospitalizálásra, paradox módon az ilyen jellegű probléma miatt életüket vesztők száma az egyik legmagasabbvolt 2015-ben az összes vizsgált járás között. Ez az adat felhívja a figyelmet az alkoholbetegek egy jelentős csoportjára, akiknek függőségét nem ismerik fel (időben). A lelki betegségekkel foglalkozó óraszám, a vizsgált hat járás között átlagosnak számít. A megyében a pszichiátriai aktív ágyszám az országos aránynál jóval alacsonyabb. Ezzel szemben a pszichiátriai ambuláns óraszámok megfelelnek az országos átlagnak, sőt a gondozói össz. óraszám meg is haladja azt.

A primer adatgyűjtés során megkérdezett szakemberek első helyen emelik ki a társas kapcsolatok, támogatás hiányát a járásban, melyek hátterében a 65 év feletti korosztály országosnál nagyobb aránya állhat. Ebben a járásban is fontos probléma a mentális betegségekkel kapcsolatos ismeretek és információk hiánya, mely a lakosság körében az egészségtudatosság növelésének szükségességére hívja fel a figyelmet. Bár összességében a munkanélküliség az országos átlagnál alacsonyabb, mégis nehézséget jelent a munka szezonalitása, mely a turizmus fellendülésével párhuzamosan változik. A szakemberhiány ebben a járásban is kiemelt probléma, ahogy a mentális betegségekkel kapcsolatos stigmatizáció is.

Az alkoholbetegek időben való felismerése és adekvát kezelésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni a járásban, melyhez az országos átlagnak megfelelő szakellátás kapacitás áll rendelkezésre. Az aktív pszichiátriai ágyak száma viszont növelésre szorul.