A vizsgált mentális betegségek miatti aktív kórházi kezelések összesített száma a Szentgotthárdi járás lakossága körében az országos értékhez képest is, valamint az összes többi vizsgált járással összehasonlítva is alacsonyabb értéket mutat. A járás legnagyobb problémájának az alkoholizmus mutatkozott, mivel az alkohollal összefüggő halálozás50%-kal, az alkohol okozta mentális és viselkedészavar miatt hospitalizált betegek száma pedig 25%-kal haladja meg az országos értéket.

Az aktív pszichiátriai ágyszám a megyében kevesebb, mint az országos érték fele. A pszichiátriai járóbeteg ellátás össz. óraszáma megközelíti az országosat, viszont a gondozói óraszám jóval elmarad az országos értéktől a megyében.

Az egyik legnagyobb problémának a járásban élőknél a mentális egészséggel kapcsolatos ismereteinek hiányát tartják a megkérdezett szakemberek, de nagy hangsúlyt kapott a mentális betegségekkel kapcsolatos stigma is.

Az addiktológiai gondozás kapacitásbővítésére, illetve az alkoholizmussal és általában véve a mentális betegségekkel kapcsolatos primer prevencióra lenne a legnagyobb szükség, beleértve ebbe a vonatkozó ismeretek bővítését is a lakosság körében. Utóbbi jelentős hatással lehetne a – szintén problémaként említett – alacsony szintű egészségtudatosság fokozására is.