Barátság nélkül nincs egészség, boldogság és jól-lét - ahogy ezt a tudomány látja

Pszichológusok és szociológusok már hosszú ideje érvelnek amellett, hogy a szoros társas kötelékek alapvető előfeltételei a hatékony életnek és az egészségnek. (részletes szakirodalmi összefoglalás Horváth-Szabó & Dávid 2011.) A társas környezet, különösen a család és a kortársak, munkatársak, szomszédság valamint a különféle közösségek nemcsak a bennünket körülvevő világ összetevői, hanem életfontosságú kapcsolatokat kínálnak a fejlődéshez, és az élet nehézségeivel való megküzdéshez. Mind a pszichológiai mind a szociológiai megközelítésben központi jelentőségű a szoros kapcsolatokból nyerhető társas támogatás jelensége. A társas támogatás olyan személy vagy személyek elérhetőségét és aktuális valós segítségét hangsúlyozzák, akikre támaszkodni lehet, akikről az egyén tudja, hogy törődik vele, értékeli és szereti őt.  (Sarason és mts, 1983). Az utóbbi három évtizedben számos nagy mintára is kiterjedő kutatás igazolta a társas támogatás széleskörű hatásait. A vizsgálatok bizonyították, hogy azok, akik erős társas támogató kapcsolatokban élnek, azoknak jobb a testi és a lelki egészsége (Krause és Wulff, 2005, Kopp és Skrabski, 1992), míg a társas támogatás hiánya vagy gyengesége súlyos következményekkel járhat az egészségre (Boros, 2003, Albert és mts, 2005).  A kutatások széleskörűen bizonyították a társas támogatás stressz csökkentő szerepét is (Sarason és mts, 1983) és jótékony hatásait a testi és lelki egészségre, gyógyulásra és felépülésre (Cohen és Wills, 1985, Uchino 2006, Berkmann, és mts, 2000, Goleman, 2008). Emellett a társas támogatás szoros közvetlen kapcsolatban van a jólléttel, a boldogsággal (Mayer, 2002, Reiss, Gable, 2002) és az élet minőségével (Berkman, 2000), jelentős szerepe van a legfontosabbnak tartott személyes erőforrások (önértékelés, én-hatékonyság) növelésében és a segítséget kérő és elfogadó hajlandóság alakulásában és a megküzdés stratégiák gazdagodásában (Baumeister, Leary, 1995).

(Hol) vannak a barátok?

Hány barátja van Önnek? – ezt az egyszerűnek tűnő kérdésre a felnőtt magyar népesség a rendszerváltást követően 1993 óta válaszol. (1.ábra) A barátok száma átlag 7,8-ról 2015-ben 3 főre esett. De kit is nevezünk barátnak? A barátság pontos meghatározásával a társadalomtudomány – nem véletlenül – máig adós. Nincs pontos definíció, mert nincs pontos és jól körülhatárolható fogalmi keret sem: ahogy a társam, úgy a testvérem vagy éppen a gyermekem/szülőm lehet a barátom is egyben.

baratsag1.png

1. ábra: Hány barátja van Önnek? - A felnőtt magyar népesség barátainak száma (átlag)

A „barát” szót manapság a nem hivatalos (informális) kapcsolatok sokféle formájára alkalmazhatjuk. Nem egyértelmű, hogy kit tartunk barátnak: a barátság társadalmilag és kulturálisan meghatározott, az idő múlásával is változó fogalom. Amiben egyetértés van, hogy ma a modern barátságfogalom központi elemei az önkéntes jelleg, kölcsönösség, egyenlőség, bizalom, intimitás és együttműködés.

baratsag2.jpg

2. ábra: A barátok száma és a népességen belüli eloszlásuk

A 2. ábra szerint az 1. ábrán bemutatott ingadozó barát szám átlagok mögött a baráti kapcsolatok belső struktúrájának folyamatos alakulása áll. 1993 óta változott a barátot nélkülözők aránya: míg 1997 és 2004 között a felnőtt lakosság egyharmadának nem volt egyetlen egy barátja sem, addig 2011-ben és 2015-ben ez a szám csökkent, mára a megkérdezettek egyötödének nincs barátja. Ugyanakkor átalakult, talán nem túlzás azt mondani, hogy mára 2011-hez képest jelentősen – 34%-ról 14%-ra- csökkent azoknak az aránya, akiknek 5-nél több barátja van. Ez a szűkülés a szélesebb társadalmi integráció gyengülését mutatja és összhangban van más mérésekkel, miszerint egyre több embernek van legfeljebb egy-két bizalmas, közeli jó barátja.

Amiben szintén megegyezés van, az a „nincs” kategória értelmezése. Aki nem tud senkit barátjaként megnevezni az híján van a társadalmi integráció/összetartozás szempontjából egyik legfontosabb emberi kapcsolatnak. Akinek egyáltalán nincs barátja az nagyobb eséllyel izolálódik a tőle távolabb eső/más szocio-kulturális jellegű csoportoktól. És ezzel pont ellenkezőleg, az aki több, mint 10 barátot tud megnevezni nagyobb eséllyel tud olyan csoportok felé is nyitni, olyan közösségekhez eljutni, ahol más társadalmi csoportbeliekkel is találkozhat. És ezeken a kapcsolatokon keresztül tud megerősödni az a háló/ az a szövet, ami a társadalom atomjaira való hullását akadályozza meg.