Mi is az Alateen önsegítő csoport és hogyan működik?

Az amerikai filmekből jól ismert AA (Anonim Alkoholisták) csoportok a harmincas évek óta rendületlenül működnek világszerte, és sikerrel támogatják a kijózanodás útjára lépni szándékozókat. Az ötvenes évek vége felé az alkoholbetegek családtagjai körében szerveződött Al-Anon csoportok mellett az alkoholista családban, alkoholista szülőkkel, vagy ilyen környezetben élő tinédzserek számára is igényként fogalmazódott meg, hogy saját és társaik támogatására ők is csoportokba tömörüljenek. Ezek a fiatalok saját bőrükön tapasztalták, hogy az alkohol, az alkoholizmus milyen romboló hatással lehet az egyének, és a családok életére. Ugyanakkor családtagjaikon, szüleiken, barátaikon keresztül kapcsolatba kerülve az AA szervezettel, rá tudtak nézni erre a problémára, és a közösség támogatásával saját életük felett is sikerült visszanyerni az irányítást. Felismerték, hogy problémáik másfélék, mint a felnőtteké, és saját kortársaik között szerettek volna támogatást kapni és adni azoknak, akik hasonló cipőben járnak. Gyerekként, fiatalként találkozni az alkoholizmussal, és szembesülni annak személyiséget és kapcsolatokat romboló hatásával még több nyomot hagy az egyénben, ezért az ilyen közegben felnőtt fiataloknak szükségük van arra, hogy korai élményeiket, a világhoz való viszonyukat át tudják értékelni, megkíséreljék korrigálni. Ebben volt/van a fiatalok segítségére az, hogy hiteles emberektől, olyan kortársaiktól kaptak/kapnak támogatást, megértést, akik szintén hasonló tapasztalatokkal rendelkeztek/rendelkeznek.

Hogyan szerveződnek az Alateen csoportok?

Az Alateen csoportok, az Al-Anon Családi Csoportok ifjúsági részeként szerveződnek, olyan fiatalok számára, akiknek életét befolyásolja/befolyásolta egy családtag vagy barát alkoholizmusa. Ezek a csoportok is az AA, illetve az Al-Anon csoportok elveit, iránymutatását és programját követik. Fontos számukra minden más csoporttól, politikai vagy vallási szervezettől való függetlenség, a tagokat védő névtelenség, illetve az egymás iránti bizalom és elfogadás. Nem céljuk, hogy más területeken, más kérdésekben befolyásolják, alakítsák egymás életét, közös céljuk, hogy az alkoholizmussal kapcsolatos tapasztalataik mentén fejlődjenek lelkileg és érzelmileg az AA program által kidolgozott, megfogalmazott Tizenkét Lépés által.

Mi történik egy ilyen csoportban?

Sokan hallottak már akár az Anonim Alkoholistákról vagy más önsegítő csoportokról, de kevesen tudják, mi is folyik valójában ezeken a gyűléseken. A különböző szervezetekben a szervezet céljainak megfelelő támogató program valósul meg, módszertanát tekintve ezek mindegyikében szerepelnek a következő elemek, technikák:

A felvilágosítás, hiszen ahhoz, hogy a tagok közös nyelvet beszéljenek, és az újonnan csatlakozók is kapcsolódni tudjanak a folyamathoz, fontos az egyértelmű, világos ismeretek átadása, megosztása. Ez lehet a kiindulópont a problémák megoldásához, a közösség támogatásához.

A megerősítés a csoportok egyik célja. A csoport tagjai a probléma megosztása után az egyént támogatják, bátorítják, folyamatos visszajelzéseket adnak annak érdekében, hogy mindenki tudja, hol tart épp a folyamatban, miben kell még fejlődnie, miben számíthat támogatásra a folyamat során.

A beismerés, megosztás fontos része a csoportfolyamatoknak, hiszen a résztvevők mindegyike közös célért és/vagy közös problémával küzd. A tapasztalatok, nehézségek megosztása, az elért úton az akadályok, örömök, apró sikerek felismerése és a csoporttagokkal közös megünneplése mind-mind a cél elérését, és a sikeres kimenetelét támogatják. Ezek a csoportok általában olyan biztonságos terepek, ahol önmagában a probléma megosztása, az, hogy az egyén sorstársak között értő és figyelő hallgatókra és tapasztalt segítőkre egyaránt rátalál, már önmagában is támogató, gyógyító hatású.

A cselekvés programja a korábbi lépések mellett fontos része a folyamatnak, hiszen a résztvevő abban is iránymutatást szeretne kapni, hogy merre induljon, milyen lépéseket tegyen annak érdekében, hogy céljait elérje. Ezek a lépések, cselekvések azáltal, hogy mások már kipróbálták, és beszámoltak erről a tapasztalataikról a csoporton belül, egyrészt biztonságosak, másrészt megvalósíthatóak, hiszen többen is megtették már őket. Sok esetben az új csoporttagok mellé egy-egy régebbi tag mentorként kapcsolódik, ilyenkor a csoport támogatása mellett a személyes kapcsolat is erősíti a segítő folyamatot.

De mi is a lelki egészség?

A lelki egészségre való törekvés egy olyan önismereti út, folyamat, aminek célja és eredménye, hogy megismerjük gyengeségeinket és erősségeinket, adottságainkat és vágyainkat, annak érdekében, hogy az életünk során megjelenő változásokra, nehézségekre rugalmasan tudjunk reagálni, azok ne őröljék fel tartalékainkat, ne vegyék el energiánkat a napi feladatoktól, sem testi, sem lelki értelemben. Fontos, hogy olyan életformát alakítsunk ki önmagunk számára, amelyben jól érezzük magunkat, ahol képesek vagyunk közvetlen környezetünkkel sikeresen együttműködni, ahol céljaink összhangban állnak a lehetőségeinkkel, és ennek eredményeképpen sikereket tudunk elérni. A nehézségeket, akadályokat, konfliktusokat képesek vagyunk elemezni, és törekszünk azok lehető legjobb megoldására. Felismerjük azt, hogy milyen helyzetekben, tevékenységekben tudjuk a legjobbat kihozni önmagunkból, és melyek azok az időtöltések, tevékenységek, amelyek feltöltenek, örömet szereznek, és segítik a sikeres alkalmazkodásunkat a mindennapokban.

Vannak azonban sokan, akiknek életindulása nem a legoptimálisabb keretek között zajlott, akiknek koragyerekkori tapasztalatai, élményei közel sem voltak a legkedvezőbbek. Számukra több figyelmet és befektetést igényel a meg nem kapott egyensúlyi állapot későbbi megteremtése, azoknak a képességeknek, mechanizmusoknak a kialakítása, amelyekkel céljaikat sikerre viszik. Ilyenkor van fontos szerepe - például az alkoholista családokban felnövő gyerekek részére - a felvilágosításnak, a szervezett támogatásnak vagy konkrétan az Alateen önsegítő csoportoknak, ahol elsődleges megelőzésként támogatást, és segítséget egyaránt kapnak abban, hogy korai életeseményeiknek a személyiségfejlődésükre gyakorolt ártalmait, hatásait a kortárs segítő csoport csökkentse, ellensúlyozza. Minél korábban és minél támogatóbb közegben tapasztalja meg valaki az önsegítés, és a mások segítésének örömét, annak jótékony hatását, annál nagyobb eséllyel tudja majd kezelni a nagy érzelmi feszültséggel járó helyzeteket, kríziseket, így ellenállóvá válik a különböző negatív hatásokkal szemben.

Az alábbi linkeken további, részletes információ olvasható a csoportokról:

http://www.anonimalkoholistak.hu

http://www.al-anon.hu/szuksegem_van-e_az_al-anonra.html

http://www.al-anon.hu/fiataloknak.html

http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/mi_az_aa

A téma iránt érdeklődők további fontos információkat olvashatnak az alábbi irodalmakban:

http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/irodalom

http://www.mat.org.hu/

Alison Burr [1987]: Alkoholista a családban. Medicina Könyvkiadó, Budapest