A projekt keretében hat járásban - baktalórántházai, csongrádi, edelényi, hatvani, siófoki, szentgotthárdi - alakultak meg az Egészségfejlesztési Irodák feladatainak bővítéseként a Lelki Egészség Központok, melyek helyi szereplőként felmérték a lakosság mentális egészségének jellemzőit, problémáit, kialakították a mentális egészséggel kapcsolatos hálózatot és feltérképezték a követendő példaként megismerhető helyi jó gyakorlatokat és megoldási, fejlesztési lehetőségeket a lelki egészség területén.

Elégtelen lakossági ismeretek és negatív attitűdök

A projekt keretében létrejött Problématérkép összeállítása során a szakemberek vizsgálták a járásokban élők mentális egészségével összefüggő mutatókat, az azt befolyásoló szocio-demográfiai rizikó- és protektív tényezőket, valamint a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét és kapacitásadatait.
A projekt kiemelt szakmai területei a demencia, a stressz és az unipoláris depresszió voltak, a Problématérkép összeállítása során a demencia, a szorongásos és hangulatzavarok, valamint az alkohol okozta mentális és viselkedészavarok, illetve szándékos önsértés miatt kezelt betegek számát vizsgáltuk. A mentális egészséggel összefüggő halálozási mutatóként az alkohollal összefüggő és a szándékos önártalom miatti halálozás adatait vizsgáltuk.

Figyelemfelkeltő adat, hogy a Baktalórántházai és a Csongrádi járásban jóval meghaladja az országos értéket az ilyen jellegű problémák miatt kórházi kezelésben részesülők száma.
2015-ben az alkohollal összefüggő halálozási ráta minden járásban meghaladta az országos átlagértéket.
A befejezett öngyilkosságokat tekintve az adatok a Csongrádi járásban élők kiemelt veszélyeztetettségére hívják fel a figyelmet.


A problématérképek összesített eredményei alapján a járásokban talált problémák közül a mentális egészséggel kapcsolatos elégtelen lakossági ismeretek és a negatív attitűdök bizonyultak a legfajsúlyosabbnak.

Problémarangsor

A Problématérkép keretein belül elkészült a lelki egészséggel kapcsolatos, területspecifikus problémarangsor, mind a hat vizsgált járás vonatkozásában. A járásokban dolgozó szakemberekkel készült interjúk során a leggyakrabban megnevezett problémák az alábbiak voltak:
• Mentális egészségre vonatkozó ismeretek, információk hiánya
• Alacsony egészségtudatosság
• A mentális betegséggel járó megbélyegzés, negatív attitűd, tabu
• Munkanélküliség
• Alkoholbetegség, dohányzás, droghasználat
• Társas kapcsolatok hiánya, társas támogatás hiánya, elmagányosodás
• Hiányzó szolgáltatások (szakellátás), szakemberhiány
• Hosszú várakozási idő
• Az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos információk hiánya
• Helyben nem elérhetők a szolgáltatások, az egészségügyi ellátók felkeresése anyagilag megterhelő és/vagy megközelítésük nehéz

Hogyan tovább? - a Lelki Egészség Központok jövőképe

A projekt megvalósítása során pilot szinten kialakított Lelki Egészség Központok működési modelljének átfogó vizsgálata révén a projekt lezárását követően lehetőség nyílik a hatékony és kiterjeszthető elemek vonatkozásában az országos kiterjesztésre.
A projekt keretében életre hívott Lelki Egészség Központok, az összeállított problématérkép, a felállított hálózat, valamint a kialakított tudástár révén egy olyan javaslatcsomag született, amely a jövő lelki egészségfejlesztési programjainak alapjait vetheti meg – helyi kérdésekre helyi és közösségi válaszokat adva.